II Licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00041731/4
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-10-2020r. o godz. 10:00 wbudynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 49-300 Brzeg, ul. Marii Konopnickiej 124, dla której  Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00041731/4.
Działka nr 475/24 a.m. 12 o powierzchni  0,0265 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym z 2009r. o powierzchni użytkowej 134m2. Budynek w zabudowie szeregowej, z garażem w bryle budynku, 1 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Zbudowany w technologii tradycyjnej, murowany z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Elewacja ocieplona, otynkowana. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa drewniana. Posadzki wykończone płytkami i  panelami, ściany tynkowane, malowane, tapetowane. Schody na poddasze konstrukcji drewnianej. Parter: salon z kuchnią, wc, pomieszczenie gospodarcze. Poddasze: 4 pokoje, łazienka z wc, korytarz. Wyposażenie w instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o., klimatyzacyjna, alarmowa  Ogrzewanie piecem gazowym. Stan techniczny dobry, standard wykończenia wysoki.
Suma oszacowania wynosi 587 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    391 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Na dzień 12-10-2020 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny  11:40 do godz. do godz. 11:55. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki, ul. Robotnicza 16A/5, 49-300 Brzeg.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.