Wzory dokumentów

 • Sprawy cywilne:

  Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy złożyć u komornika stosowny wniosek wraz z tytułem wykonawczym:
   

  Wnioski kierowane do komornika

   

  - O egzekucję w sprawach cywilnych:
  Wniosek egzekucyjny KM
  .DOC .PDF

   

  - O zabezpieczenie w sprawach cywilnych:
  Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego
  .DOC .PDF

   

  - O egzekucję alimentów:
  Wniosek o egzekucję alimentów
  .DOC .PDF

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności
  .DOC .PDF

  Wniosek o podwyższenie alimentów
  .DOC .PDF

   

  - O wykonanie eksmisji:
  Wniosek o wykonanie eksmisji
  .DOC .PDF

   

  - O wykonanie spisu inwentarza:
  Wniosek o wykonanie spisu inwentarza
  .DOC .PDF

   

  - O doręczenie korespondencji:
  Wniosek o doręczenie korespondencji
  .DOC .PDF

   

   

   

   

   

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 10 . 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Odzyskiwanie należności stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym jest główną rolą pełnioną przez komornika sądowego w systemie prawnym w Polsce. Sens orzecznictwa w sprawach cywilnych jest wprost uzależniony od skuteczności późniejszej egzekucji sądowej. Sprawność działań komornika przekłada się na powagę całego Wymiaru Sprawiedliwości.

Elektorniczy dostęp do Monitoringu Spraw.

Tworząc kancelarię od podstaw postawiono nacisk na zastosowanie szeregu nowoczesnych technicznych usprawnień pozwalających komornikowi szybko i skutecznie prowadzić postępowania egzekucyjne jak i postępowania w celu wykonania zabezpieczenia.

Na bieżąco korzystamy z efektywnych elektonicznych dostępów do danych o różnych składnikach majątków dłużników. Instytucje z którymi w ten sposób dochodzi do wymiany informacji to między innymi:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Cepik),
 • Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW),
 • system OGNIVO pozwalający zapytywać banki o konta dłużników.

Jak rozpocząć odzyskiwanie należności przez komornika sądowego?

 • Należy złożyć wniosek egzekucyjny do kancelarii komornika.
 • Do wniosku musi byćzałączony tytuł wykonawczy w oryginale (wyrok sądu, nakaz sądowy, itd.)
 • Wniosek musi być podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.
 • Jeśli wniosek składa pełnomocnik wówczas konieczne jest załączenie pełnomocnictwa w tym zakresie.

Poniżej znajdują się szablony wniosków egzekucyjnych niezbędnych do rozpoczęcia (wszczęcia) postępowania egzekucyjnego.

Asesor | Aplikant | Stażysta

Osoby zainteresowane pracą proszone są o przesłanie życiorysu (CV) oraz listu motywacyjnego na maila: kancelaria@komornikbrzeg.com.pl lub na adres kancelarii.

Do przesłanych dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do pracy w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Historyczne miasto powiatowe Brzeg w województwie opolskim położone jest na Nizinie Śląskiej w odległości od: Wrocław - 40 km, Opole - 40 km.

Lokalizacja ta umożliwia komornikowi sprawnie podejmować czynności egzekucyjne względem dłużnika którego zamieszkanie lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się na tym obszarze.

Jednocześnie właściwość terytorialna SR w Brzegu stanowi obszar właściwości Komornika Sądowego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości położonych na tym terenie.

zdjeice
zdjecie

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika

painting icon

Adres:

ul. Robotnicza 16A/6-7, 49-300 Brzeg