OGŁOSZENIE O TERMINIE LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

10 grudnia 2019 r. o godz. 12:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu, mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31, w sali nr 51, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 4/100 nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 49-300 Brzeg, ul. Marii Konopnickiej, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1B/00033105/8.

Działka nr 475/2k.m. 12 niezabudowana, o powierzchni 0,1348 ha, stanowiąca drogę dojazdową (przedłużenie ulicy Lipowej) do nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicach Lipowej, Konopnickiej i Platanowej. Działka w kształcie wieloboku utwardzona kostką brukową, z dostępem do pełnej infrastruktury technicznej (e, w, k, g). Posiada dostęp do drogi publicznej o charakterze drogi gminnej.  

 

Suma oszacowania udziału wynosi 16 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 540,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 672,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:

 

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Na dzień 25.11.2019 r. zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godz. 12:15 do godz. 12:25.