Lokal mieszkalny o powierzchni 28,49 m2, 49-314 Lubsza, Kościerzyce 98/3

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00024708/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-10-2019r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu 49-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 31, w sali nr 51 odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: PRZEMYSŁAW BIŁAŚ położonej: 49-314 Lubsza, Kościerzyce 98/3, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00024708/9.

Suma oszacowania udziału wynosi 21 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 333,33 zł.
Lokal mieszkalny znajduje się na 1 kondygnacji ( parter ) na wprost klatki schodowej. Lokal o powierzchni 28,49 m2 składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki z wc, pokoju. Wszystkie pomieszczenia przechodnie. Okna PVC, stolarka drzwiowa typowa płycinowa. Podłogi przykryte panelami i płytkami ceramicznymi. Ściany malowane, w łazience wyłożone płytkami ceramicznymi, na przedpokoju wykończone imitacją kamienia. Wysokość przedpokoju niższa od pozostałych pomieszczeń, sufit podwieszany z płyty k-g (do wykończenia ), z wbudowanym oświetleniem. Ogrzewanie c.o. piecem węglowym znajdującym się w łazience. Lokal wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, c.o.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Na dzień 02-10-2019 zaplanowana jest czynność oglądania nieruchomości od godziny 12:00 do godz. do godz. 12:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki, ul. Robotnicza 16A/5, 49-300 Brzeg.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.